مرکز تحقیقات سجاد

اعضای هیئت مدیره

پروفسور هاشم اورعی میرزمانی

سمت: عضو هیات مدیره

زمینه پژوهش:
توزیع ولتاژ در ماشین‌های الکتریکی

پروفایل شخصی

پروفسور علی حائریان اردکانی

سمت: مدیر عامل

زمینه پژوهش:
- نانو مواد
- متالورژی پودر
- علم مواد

پروفایل شخصی

پروفسور محمد مولوی

سمت: عضو هیات مدیره

زمینه پژوهش:
- مخابرات دیجیتال
- مخابرات نوری
- مخابرات خطوط قدرت

پروفایل شخصی

پروفسور خلیل مافی ن‍ژاد

سمت: عضو هیات مدیره

زمینه پژوهش:
RF

پروفایل شخصی

دکترعباس گلمکانی

سمت: قائم مقام مدیرعامل

زمینه پژوهش:
طراحی مدارات مجتمع آنالوگ، دیجیتال و فرکانس بالا

پروفایل شخصی

پروفسور محمود طبیانی

سمت: عضو هیات مدیره

پروفایل شخصی

پروفسور شاهرخ شیبانی

سمت: عضو هیات مدیره

زمینه پژوهش:
مایکروویو

پروفایل شخصی