مرکز تحقیقات سجاد

مشاورین علمی

دکتر ایمان احدی اخلاقی

زمینه پژوهش:
– تئوری مخابرات

– مخابرات سیار

– پردازش سیگنال

– هوش مصنوعی

پروفایل شخصی

دکتر نجمه اقبال

زمینه پژوهش:
– مدل سازی و کنترل سیستم های هایبرید

– پردازش تصاویر دیجیتال و بینایی ماشین

– روباتیک

پروفایل شخصی

دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

زمینه پژوهش:
– مخابرات امن و رمزنگاری

– مخابرات سیار

– امنیت پروتکل های صنعتی

– پردازش سیگنال با فیلترهای وفقی

پروفایل شخصی

مهندس امیر باوفا

زمینه پژوهش:
– طراحی سیستمهای نهفته

– طراحی مدارهای مجتمع کم مصرف

– سنتز

– FPGA

– تحمل پذیری نرم افزاری اشکال

– رمزنگاری

پروفایل شخصی

پروفسور حسن حاجی کاظمی

زمینه پژوهش:
– آنالیز و طراحی سازه های بلند
– مقاوم سازی سازه ها - آزمایشات غیر مخرب
– اندرکنش خاک و سازه
– مهندسی ارزش

پروفایل شخصی

دکتر جواد حمیدزاده

زمینه پژوهش:
– شناسایی الگو

– یادگیری ماشین

– رایانش نرم

پروفایل شخصی

دکتر ابراهیم رضایی نیک

زمینه پژوهش:
– مدیریت پروژه

– تحقیق در عملیات کاربردی

– مدیریت ریسک

– کاربرد آمار در علوم مهندسی

پروفایل شخصی

دکتر محمد مهدی سالخورده

زمینه پژوهش:
– تلفیق داده ها

– آگاهی از موقعیت

– یادگیری ماشین

پروفایل شخصی

دکتر فرامرز عالمی

زمینه پژوهش:
– ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای متداول و تاریخی

– موضوعات مرتبط با دینامیک سازه ها و انواع میراگرها

– عوامل مرتبط با تاخیرات در رپروژه های ساختمانی

– عوامل تاثیرگذار در ارتقای مدیریت پروژه های ساختمانی

پروفایل شخصی

دکتر سعید کهربایی

زمینه پژوهش:
– مشخصه یابی مواد

پروفایل شخصی

مهندس عباس لاکی

زمینه پژوهش:
– سیستم های میکرو پروسسوری (AVR, ARM)

– مدارهای واسط (سنسورها و درایورها)

– سیستم های هوشمند ترافیک

پروفایل شخصی